Hoppa till huvudinnehållet
Åkrar utanför Svegros växthus

Hållbarhet
sedan 1960

Svegro har arbetat med hållbarhet ända från start. Läs om hur vi ständigt arbetar för att minska vår klimatpåverkan i allt ifrån odling och vatten till energi och förpackningar.

Bild på bevattning i sallats-odlingen

EKOLOGISK ODLING

Att odla ekologiskt innebär bland annat att inga bekämpningsmedel eller konstgödsel används och att plantorna får växa så naturligt som möjligt. Vår växthusproduktion använder solljusets energi till odlingen under större delen av året. Från februari till november tar vi tillvara på solens strålar i vår odling. Under de mörka månaderna när vi ändå behöver tillsätta energi gör vi det helt fossilfritt. Vi använder oss endast av el från förnybara källor (sol- vind och vattenkraft) och vår uppvärmning består av biobaserade bränslen.

MINSKAD KAPACITETSBRIST I ELNÄTEN

Svegro arbetar aktivt för att jämna ut belastningen på elnätet och motverka kapacitetsbrist. Tidigare var vi en del av projektet sthlmflex drivet av flera elbolag. Rent praktiskt innebär det att vi släcker ner växthusets belysning vid toppar i elanvändningen i Storstockholm och vid kapacitetsbrist i elproduktionen.

KOMPOSTERING

Att odla är fantastiskt kul, och svårt. Ekologisk odling utan bekämpningsmedel och konstgödsel gör utmaningen än större. Den största utmaningen är att begränsa "svinnet" av produkter som av någon anledning inte kan säljas. Det spill som trots allt uppkommer i växthuset går till vår grannes kompostanläggning på Wiggeby gård, där vårt avfall blir till jord.

QR-kod i odlingen för AI-övervakning

AI SKAPAR EN HÅLLBAR PRODUKTION

Svegro genomför kontinuerligt omfattande investeringar och kompetensutveckling för att utveckla en så effektiv och hållbar produktion som möjligt. En av de större satsningarna under de senaste åren har varit i AIGRO, Svegros egenutvecklade AI-system. AIGRO tar kontinuerligt bilder på plantorna i växthuset. Genom avancerade dataanalyser prognosticerar AI-systemet sedan tillväxt, kommer med åtgärdsförslag, så som att höja eller sänka värmen, och gör komplexa grundorsaksanalyser vid avvikelser i odlingen. Resultatet blir minskad energiåtgång, mindre svinn och en effektivare odling. Investeringen är viktig för att säkra Svegros framtid som producent av konkurrenskraftiga svenska livsmedel.

KLIMATMÅL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi var det första företaget i vår bransch att sätta klimatmål i linje med vetenskapens rekommendationer för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5⁰ C. Våra mål har validerats av Science Based Target-initiativet:

1. En kortsiktig sänkning av Svegros utsläpp av växthusgaser med 42% till 2030.
2. Ett långsiktigt mål på "Net zero" som innebär minskade utsläpp med mer än 90% till 2050.
3. Därefter ska resterande utsläpp hanteras genom permanent kollagring i så kallade kolsänkor.

Vi arbetar aktivt med initiativ för att nå våra mål och ansträngningarna ger effekt. Redan 2025 siktar vi att nå fossilfria inrikestransporter och år 2023 minskade vi vårt svinn av örter och sallat med 53% jämfört med året innan.

HÅLLBAR VATTENFÖRSÖRJNING

Närheten till Mälaren skapar förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning. Vi har ett recirkulerande bevattningssystem med eget vattenintag direkt från Mälaren. Det här minimerar vattenförbrukningen och undviker utsläpp av näringsämnen i naturen. Användningen av vatten från Mälaren i stället för det kommunala dricksvattnet, gör att vi minskar kemikalieförbrukning och inte belastar i stadens vattenverk. Det spillvatten som vi använt för till exempel städning och rengöring leds till en bioinfiltrationsbädd som renar vattnet innan det leds tillbaka via ängsmarker till Mälaren igen.

DLF:S PLASTINITIATIV

Svegro står bakom DLFs Plastinitiativ med målet att alla förpackningar ska gå att materialåtervinna senast 2025. 2019 bytte vi ut vår tidigare kruka till en tillverkad av återvunnen plast som kan återvinnas i retursystemet. Vi gick över till en tunnare plast i kruka, brätte och plastsvep runt örter och sallat. Årligen blev det en minskning i plastanvändande med 70 ton per år.

DLF:S TRANSPORTINITIATIV

Vi jobbar efter DLFs Transportinitiativ med mål att alla inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2025. Under 2022 genomförde Svegro nya upphandlingar av frakter vilket resulterat i 99% fossilfria transporter till kund.

VÅR EGEN JORDBLANDNING

Vi odlar ekologiskt och där är jorden extra viktig. Mycket tid och resurser läggs på att tillsammans med olika jordleverantörer utveckla och förfina jordblandningarna. Vi använder inget konstgödsel utan endast ekologisk näring. I filmen berättar vår hortonom Elin mer om jorden vi använder.

Färska örter i kruka från Svegro

FÖRPACKNINGAR SOM FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN

Våra förpackningar har en viktig funktion att skydda plantan. Därför är våra örter och sallater packade i plast. Det skyddar plantorna från att torka ut och förlänger livslängden med flera dagar, jämfört med andra förpackningar. Vi jobbar hela tiden för att förbättra oss och vårt mål är att samtliga förpackningar ska vara återvinningsbara och gjorda av återvunnet eller förnybart material.

Våra certifieringar

Vi följer reglerna och är certifierade enligt KRAV, SVENSKT SIGILL och FRÅN SVERIGE.

KRAV-odling innebär bland annat att inga bekämpningsmedel eller konstgödsel används och att plantorna får växa så naturligt som möjligt.

Svenskt sigill arbetar för att den mat vi äter är trygg och säker och framställd på ett hållbart sätt. Svegro är certifierade inom tre områden inom Svenskt Sigills standarder; IP Sigill Frukt och Grönt, IP Sigill klimatcertifiering samt IP Sigill Arbetsvillkor.

FRÅN SVERIGE är en ursprungsmärkning som gör det enkelt att välja svenskproducerade råvaror. Alla våra grödor är odlade i Sverige.

Färska grödor sedan 1960

Svegro har försett stockholmarna med färska grödor sedan 1960. Visionen är ett Sverige helt självförsörjande på färskt grönt - året runt. Redan från start har vi arbetat för en hållbar odling och härliga smakupplevelser. När vi 1983 byggde vi vårt första växthus på Färingsö var det för att kunna odla svensk sallat året om. Idag har vi en av landets modernaste och mest klimatsmarta anläggningar. Vi odlar med fokus på smak och kvalitet, stolta över att ha bidragit till att utveckla matkulturen i Sverige.

Hälsningar Svegro

Läs mer om Svegro